מוביליקום

חברת תקשורת המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרונות תקשורת לאיזורים בהם קשה להסתמך על תשתית קיימת דוגמאת איזורים מוכי אסון, תשתיות תחבורה מרוחקות, יחידות חילוץ והצלה ועוד.

הסטודיו מלווה את החברה בתהליך מיתוג מחדש המתבסס על תהליך אסטרטגי מעמיק אותו עברה החברה ולפיו הוגדרו אבני היסוד והערכים אותם חשוב לבטא מבחינה ויזואלית.
בהמלצת הסטודיו נעשה שימוש בלוגו החברה הקיים והמוכר, כאשר הוא עבר תהליך תקינה ויזואלי המאפשרת החלת חוקיות ברורה על שאר חומרי השיווק.

הסטודיו אפיין ופיתח את אתר החברה החדש בהתאם לסוגי תוכן ייעודיים שהוגדרו מראש ופיתח כלי עריכה ספציפיים עבורו.

הסטודיו מלווה את החברה בעיצוב והפקת חומרים שיווקיים שונים לתחום הדיגיטלי ולדפוס וליווה את החברה במספר תערוכות בהן היא הופיעה ברחבי העולם.

מוביליקום

חברת תקשורת המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרונות תקשורת לאיזורים בהם קשה להסתמך על תשתית קיימת דוגמאת איזורים מוכי אסון, תשתיות תחבורה מרוחקות, יחידות חילוץ והצלה ועוד.

הסטודיו מלווה את החברה בתהליך מיתוג מחדש המתבסס על תהליך אסטרטגי מעמיק אותו עברה החברה ולפיו הוגדרו אבני היסוד והערכים אותם חשוב לבטא מבחינה ויזואלית.
בהמלצת הסטודיו נעשה שימוש בלוגו החברה הקיים והמוכר, כאשר הוא עבר תהליך תקינה ויזואלי המאפשרת החלת חוקיות ברורה על שאר חומרי השיווק.

הסטודיו אפיין ופיתח את אתר החברה החדש בהתאם לסוגי תוכן ייעודיים שהוגדרו מראש ופיתח כלי עריכה ספציפיים עבורו.

הסטודיו מלווה את החברה בעיצוב והפקת חומרים שיווקיים שונים לתחום הדיגיטלי ולדפוס וליווה את החברה במספר תערוכות בהן היא הופיעה ברחבי העולם.

תהליך מיתוג ויזואלי

תהליך המיתוג הויזואלי עבור מוביליקום התבסס על תהליך מיקוד אסטרטגי מעמיק שעברה החברה.
נתוני התהליך הועברו לסטודיו ובנינו מספר קונספטים שונים אחד מהשני לחלוטין.
כל קונספט שם דגש על ערכים שונים מאיכויות החברה והקונספט שנבחר עוצב בהשראת מבנים תלת מימדיים בלתי רציונליים ע"מ להמחיש את היתרון המרכזי בטכנולוגיה של החברה שבכוחה לספק פתרונות תקשורת ללא תלות בתשתית מקומית.
כחלק מהתהליך עוצבה סדרת אייקונים למספר תחומי יסוד בהם עוסקת החברה וצבעוניות משנית המבדלת את אותם תחומים האחד מהשני.