Miracle Hotel
מיתוג מלון יוקרתי לציבור הדתי

מיתוג ויזואלי עבור בית מלון בתהליכי תכנון עם יחידות נופש עבור הציבור הדתי שנועד להיות מוקם בהרי טבריה.

יתרונו ברמת הכשרות המוצעת בו וקרבתו לקברי צדיקים הנמצאים באיזור ולכנרת והוא משווק כפלא אדריכלי ייחודי הממשיך את קו קימור המצוק הטבעי.

Miracle Hotel
מיתוג מלון יוקרתי לציבור הדתי

מיתוג ויזואלי עבור בית מלון בתהליכי תכנון עם יחידות נופש עבור הציבור הדתי שנועד להיות מוקם בהרי טבריה.

יתרונו ברמת הכשרות המוצעת בו וקרבתו לקברי צדיקים הנמצאים באיזור ולכנרת והוא משווק כפלא אדריכלי ייחודי הממשיך את קו קימור המצוק הטבעי.

תהליך המיתוג

לוגו Miracle עוצב בהשראת מטבע עברי עתיק ונועד לתת חיבור לנוף ולהיסטוריה של טבריה והגליל.
הלוגו מורכב מאייקון הנפרד מהכיתוב בכדי לאפשר יישומים שונים שלו במדיות שונות.