Limitless
אפליקציה למסחר באופציות בינאריות

פיתוח מותג ויזואלי עבור חברה המפתחת אפליקציה למסחר באופציות בינאריות.

הרעיון העומד בבסיס החברה הוא מתן אפשרויות בלתי מוגבלות ליצירת אופציות בהן ניתן לסחור ויכולות להיות שייכות לכל תחום - מספורט וכלה בענף התעופה וכו'...

הסטודיו פיתח את לוגו החברה ואת השפה הגרפית המשלימה וחולשת על כלל החומרים השיווקיים של החברה.
עבור גיוס השקעות למיזם פיתחנו Demo אינטרנטי המדגים את אופן השימוש באפליקציה עוד לפני שהיא פותחה במלואה.

 

Limitless
אפליקציה למסחר באופציות בינאריות

פיתוח מותג ויזואלי עבור חברה המפתחת אפליקציה למסחר באופציות בינאריות.

הרעיון העומד בבסיס החברה הוא מתן אפשרויות בלתי מוגבלות ליצירת אופציות בהן ניתן לסחור ויכולות להיות שייכות לכל תחום - מספורט וכלה בענף התעופה וכו'...

הסטודיו פיתח את לוגו החברה ואת השפה הגרפית המשלימה וחולשת על כלל החומרים השיווקיים של החברה.
עבור גיוס השקעות למיזם פיתחנו Demo אינטרנטי המדגים את אופן השימוש באפליקציה עוד לפני שהיא פותחה במלואה.

 

תהליך המיתוג

פיתוח הלוגו עבור המותג נעשה בהשראת לולאת מוביוס המתאפיינת בתנועה אינסופית וכמעט בלתי אפשרית שבה חלק מהלולאה מתהפך וכך בנינות את האות M שהיא מרכזית במילה LIMIT.

הלוגו פותח מראש בראיה התואמת לעולם האפליקציות - אייקון נפרד מכיתוב ופרופורציות שיתאימו ליצירת אייקון לאפליקציה בהתאם ללוגו.