Fibrotex
מיתוג חברה המספקת פתרונות הסוואה
Fibrotex
מיתוג חברה המספקת פתרונות הסוואה

תהליך מיתוג מחדש (Rebranding)

תהליך מיתוג כולל ורחב, בתכנון וביצוע של הסטודיו, בו בוצע רענון ויזואלי של לוגו החברה המוכר מאד בענף בכך שהפך ללוגו בצבע אחד בלבד, הפונט ואופן הכיתוב בשם החברה נעשה בהתאמה לאחד מקווי המוצרים המובילים של החברה והלוגו עבר תקינה מדוייקת כדי להתאים לפרופורציות המושלמות של חתך הזהב. יש לכך משמעות מיוחדת מאחר וחלק גדול ממוצרי החברה נועדו להסוות אדם/לוחם בשטח והפרופורציות של גוף האדם עצמו תואמות לחתך הזהב הקלאסי.

קטלוג חברה - עמוד קטגוריה