Caravan
איפה שתבחר להיות

מיתוג חברה לייבוא, מכירה והשכרה של קארוונים איכותיים תוצרת גרמניה.

הסטודיו ליווה את תהליך המיתוג ויצירת חומרים שיווקיים - כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, פולדר שיווקי שקיות נייר יוקרתיות וקטלוג חברה הכולל מפרטים טכניים על דגמי הקארוונים השונים.

Caravan
איפה שתבחר להיות

מיתוג חברה לייבוא, מכירה והשכרה של קארוונים איכותיים תוצרת גרמניה.

הסטודיו ליווה את תהליך המיתוג ויצירת חומרים שיווקיים - כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, פולדר שיווקי שקיות נייר יוקרתיות וקטלוג חברה הכולל מפרטים טכניים על דגמי הקארוונים השונים.

תהליך המיתוג

הלוגו עוצב בהשראת קווי המתאר המוכרים של קארוון נגרר כאשר אותם קווים מתחברים לשם המותג - נועד לשדר פשטות וישירות בהתייחסות למותג ולקארוונים אותם משווקת החברה.