Email: 

Position: 

CFO & Founder

Image: 

Hebrew Name: 

ג'וש בלוך

Hebrew Position: 

מנהל כספים/מייסד

Hebrew Body: 

איש המיתוג והשכל.
ג'ינג'י באופי ובריטי בהתנהגות.
מביא איתו ערימה של ידע מכל עולמות ודיסיפלינות העיצוב,
כולל עיצוב מוצר, מיתוג וחשיבה לא קונבנציונאלית.
איש של אנשים ושל יצירה.

לפי השמועות הוא אמן סושי וקורניבור לא קטן.