ויניצקי
משרד עורכי דין

מיתוג ויזואלי למשרד עורכי דין הכולל פיתוח שפה חזותית, עיצוב חומרי שיווק ופיתוח אתר אינטרנט לחברה.

ויניצקי
משרד עורכי דין

מיתוג ויזואלי למשרד עורכי דין הכולל פיתוח שפה חזותית, עיצוב חומרי שיווק ופיתוח אתר אינטרנט לחברה.

תהליך המיתוג

לוגו החברה עוצב כאייקון הנפרד מהטקסט והוא נראה כחיבור בין מספר מבנים - להמחיש את עיסוק המשרד במספר תחומים.
הלוגו נועד לשדר תחושה מוסדית, שמרנות ודייקנות - משרד בעל מוניטין שניתן לסמוך עליו.